Cafe Restaurant de Molen
Loodijk.30, 1244 NL Ankeveen, tel: (035)6561459.

Nieuwe  site   http://www.restaurant-demolen.nl/

 
 foto: Ruud Mauritz.

Naam: Hollandia.
Adres: Loodijk 30, Ankeveen.
Bouwjaar: ca. 1640.
Type: Poldermolen.
Eigenaar: Vereniging voor Behoud Natuurmonumenten.
Vlucht: 25.1 m.
Inrichting: voorheen scheprad.
Bedrijfsvaardigheid:  Horeca
Molenaar: Peter  Spoor

Openingstijden:  als de zon schijnt

Molens over de hele wereld:  http://web.jet.es/plopezp/viento/molinos.htm

        

De geschiedenis

De molen van de Hollandsch-Ankeveensche polder is een waarschijnlijk in de eerste helft van de 17de eeuw gebouwde achtkante bovenkruier.
Hij bemaalde de 382 ha grote polder op de 's-Gravelandse Vaart, die weer afwaterde op de Vechtboezem.
De vroeger vrij grote landschappelijke waarde van deze molen is als gevolg van toenemende begroeiing in de directe omgeving sterk verminderd.
Zeer waarschijnlijk is de windbemaling in dit gebied ingevoerd in de loop van de 16de eeuw. Uit een kaart van begin 17de eeuw blijkt dat het gebied rond het Naardermeer toen door zo'n vijftien molens op dit meer werd bemalen. Hierbij was ook de Ankeveense watermolen. In deze situatie zal verandering zijn gekomen door de aanleg van de 's-Gravelandse Vaart in ca. 1635.


Door de aanleg van deze vaart, die 's-Graveland met de Vecht moest verbinden, werd de noordelijke punt van de polder, waar in het verleden de molen stond, van de rest afgesneden.
Waarschijnlijk is voor de bemaling van het zuidelijke en tevens grootste deel toen de huidige molen gebouwd, die op de 's-Gravelandse Vaart kon gaan uitmalen.


In de loop der tijd is de polder grotendeels verveend. Men was hiermede in het midden van de 19e eeuw al zover gevorderd, dat van het totale polderoppervlak van 382 ha toen nog slechts 81 ha land over was. De rest was al tot veenplas vergraven.
In 1932 is naast de molen een elektrisch gemaal gebouwd, waardoor de windmolen definitief buiten bedrijf kwam. Nog in de jaren dertig zijn scheprad en overige gaande werken verwijderd om met de hierdoor vrijkomende ruimte de molenaarswoning te kunnen vergroten.
Na de Tweede Wereldoorlog is de begane grondverdieping geleidelijk aan voor horeca-doeleinden in gebruik genomen. Thans is in de altijd stilstaande molen een cafť-restaurant gevestigd, met daarboven de woning van de zaakeigenaar. Als gevolg van een tegen de molen aangebouwde uitbreiding van de bedrijfsruimte is het niet meer mogelijk hem geheel rond te kruien.

  ijspret

molen10.jpg (119626 bytes)
Het jaartal 1766 op de baard zal betrekking hebben op een ingrijpend herstel, dat toen moet hebben plaatsgevonden. Waarschijnlijk is de kap, die duidelijk jonger is dan het achtkant, toen grotendeels vernieuwd.

 

 

Constructie
Het eiken achtkant staat op lage veldmuurtjes zonder penanten. In het boventafelement met blokkeelconstructie zijn nog de gaten van vroegere kruikrammen aanwezig waaruit kan worden afgeleid dat de molen vroeger een binnenkruier is geweest.
Kuip en kap zijn ooit al eens grotendeels vernieuwd (1766?). De kap kruit op houten rollen, in een kuip waarin oorspronkelijk keerschijven aanwezig waren. Het wiekenkruis bestaat uit twee ijzeren roeden met oudhollands wieksysteem. Om het bovenwiel ligt een Vlaamse Vang.
De molen was uitgerust met een op een ijzeren wateras draaiend ijzeren scheprad.

Het 'jawoord' zeggen op de belangrijkste dag van je leven kun je vanaf nu ook doen in een echte, Oudhollandse molen. De gemeente Wijdemeren heeft restaurant De Molen in Ankeveen aangewezen als een officiŽle trouwlocatie.

 
De molen is nog authentiek, en biedt de huwelijkspartners en hun gasten een uitgelezen kans om de bruiloft in een typisch Oudhollandse sfeer te vieren.

Daar komt nog bij dat er dan gelijk gebruik gemaakt kan worden van het nabijgelegen partycentrum. Zowel de molen als het partycentrum behoren bij restaurant De Molen.
 

 http://www.restaurant-demolen.nl/

nog meer info :  Vereniging De Hollandsche Molen

Bron: o.a. de verdwenen site :      http://members.nbci.com/hdekroon/molens2/Ankeveen.html

 Molens in Nederland    

Laatste wijziging: 25-10-2002  hs.

Nog meer molens

       Koffiemolens2.jpg (68904 bytes)         Koffiemolen      Koffiemolen

      vismolen  Betonmolen