Hollands Ankeveen / Weesperkarspel / Weespercarspel /

                       

   


l'église catholique

 

De Ingelenburgh.


Een voormalige schuilkerk uit de 17e eeuw. Oorspronkelijk eigendom van de familie Inghel uit Amsterdam.

Nadat een deel van het woonhuis van de familie Ingel op het Hollands End te Ankeveen geschikt werd gemaakt voor het houden van eucharistievieringen trok het wekelijks vele katholieken uit de omgeving naar ‘de Statie Ankeveen’. Dat het ongehoorzame gedoe van ‘die Anckeveensche paapen’ niet ongemerkt kon blijven bewijst de strafexpeditie die P.C. Hooft in opdracht van de Gecommitteerde Raden op 4 juli 1644 met een aantal manschappen richting Ankeveen ondernam.
Het werd echter niet meer dan een schijnvertoning.

 Het einde van de Stichtse Kade bestaat uit "nieuwbouw" uit 50-er en 60-er jaren. Het begin van het Hollands End is het oudste stukje Ankeveen en werd vroeger ‘Kerkbuurt’ genoemd. Dit omdat er achter het kerkhof aan uw rechterhand tot 1929 een RK kerk heeft gestaan. Na 1593 (de periode na de Beeldenstorm) zijn de ‘roomschen’ in Ankeveen verbannen naar de schuilkerk  (boerderij de Ingelenburgh). In 1758 kregen zij weer een officieel onderkomen aan het begin van het Hollands End. Eerst als schuurkerk en later in de 19e eeuw uitgebreid met een torentje en vaste banken. In 1929 is de kerk vanwege de deplorabele toestand gesloopt en verplaatste de dienst zich naar de nieuw gebouwde St. Martinuskerk aan het Stichts End.

 

de oude St. Martinuskerk  (Schuurkerk)  gebouwd in 1758   naast de nieuwe pastorie gebouwd .+/- 1900

(links)de oude pastorie en (rechts) de "nieuwe" pastorie +/- 1900,
 de oude pastorie werd gesloopt gelijk met de kerk in de winter van 1928/1929
de "nieuwe" pastorie bleef staan.

de Achterkant van oude nieuwe pastorie 2008

Weespercarspel


Stichts Ankeveen

nu naar de Stichtsekade

de Stichtsekade 1956


de Stichtsekade 52 jaar later

van Blarcumlaan  1956  de oude duplexen

52 jaar later


100 jaar later

http://go.to/h@ns