Radio wijdemeren,  Bent u al onze Razende Reporter tegengekomen?
  Ja, zelfs gesproken.       Wat zou u doen met een
miljoen.

Dorpsavond Ankeveen

Ankeveen, 18 september 2002. 

Burgemeester Don Bijl opende de avond. Hij schetste het beeld van de gemeente die Wijdemeren wil zijn. Geen eenheidssaus voor alle kernen. Bouwen voor de eigen inwoners. Koesteren van de historie.

(hoezo Koesteren van de historie)

 

Een honderdjarige in beeld

De Ankeveense kerkvoogdij heeft bedacht dat het wellicht de moeite waard zal blijken om de status van rijksmonument aan te vragen.        ,,Het is het hele beeld van het kerkje, de pastorie en het landschap erachter,
 dat waardevol is
". (Gooi en Eemlander dinsdag, 24-09-2002)
 

dat is natuurlijk afgewezen   er is niets waardevols aan    slopen dan maar!!!!

De cultuur-historische en landschappelijke waarden zijn nauw verbonden met de economische en sociale ontwikkeling van dit gebied het bestaande pand lijkt monumentwaardig en de omgeving gaat er met een nieuw gebouw niet op vooruit.

23/09/05

De gemeente streeft naar een vitale en duurzame economie in Wijdemeren. Dit betekent het bieden van vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, het bevorderen van werkgelegenheid en versterking van de positie van Wijdemeren in de regio. De bijzondere landschappelijke en ecologische waarden, van regionale en nationale betekenis, vormen uiteraard het kader waarbinnen ontwikkeling plaats kan vinden.

 

 

Wij hebben een plaatselijke monumentencommissie,
die waardevolle bouwwerken op de op een lijst heeft
gezet om ze te behouden voor het nageslacht.

Mooi oud is niet lelijk.

  (en het is geen bouwval hr. de Kwant,  ja achterstallig onderhoud  ook door uw bestuur)


Dit pand viel voor de beschrijving tot beschermt dorpsgezicht net buiten de boot
door de ingemetselde nieuwe stenen op sommige plaatsen boven de ramen, maar
dat was wel te restaureren of het pand te schilderen zoals het huisje op
Stichtsend nr. 54 wat een waardevol pand is.
de sloper met bijl en bier.

Burgemeester Don Bijl:
 

Open bestuur met veel inspraak.
Klantvriendelijk, snel en tijdig. 
Handhaving is belangrijk. 
Rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid. 
"Daar mag u ons aan houden"

Het bestaande pand lijkt monumentwaardig en de omgeving gaat er met een nieuw gebouw niet op vooruit.

Er kwamen zelfs wel eens mensen aan de deur die hier op school
 hebben gezeten en een foto willen maken in de tuin.

Het is een van de weinige panden uit de periode rond 1900 waar ook de vleermuizen een zeer goed onderkomen hadden gevonden.                     bezint eer ge begint

 

De ooievaar is geweest…!


Voor vele mensen is de ooievaar nog steeds de 'brenger van nieuw leven' of de 'babydrager'.
 Bij zwangerschap en geboorte hoor je de mensen nog vaak zeggen dat 'De ooievaar is geweest'.
 Op tal van geboortekaartjes staat de zwart-witte vogel nog steeds te pronken
 en in sommige streken bestaat nog altijd de gewoonte om bij een geboorte
 een houten ooievaar die een baby draagt voor het huis te plaatsen.


ooievaar.jpg (41828 bytes)

de Waterkelder

 


     5 meter lang 1,25 breed    1,50 hoog  +/- 9000 Ltr.

Deze originele waterkelder zat al meer dan 100 jaar half onder het huis en tuin en ik  benutte dat water voor gebruik in en om het huis de kelder werd gevuld met regenwater. 

Mag ik putwater of regenwater drinken?

In principe niet. Veruit de meeste analyses uitgevoerd door officiële instanties, tonen aan dat het water uit tal van privé waterputten niet geschikt is voor consumptie. Putwater of regenwater kan uiteraard wel, net zoals bronwater, gebruikt worden voor huishoudelijke klussen.

 

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse consument gemiddeld 134 liter
water per dag verbruikt. Voor meer dan de helft wordt dit water verspilt
aan toepassingen waarvoor geen drinkwaterkwaliteit vereist is. Hier
zou men beter gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld regenwater.
Naast het voordeel dat regenwater gratis is en niet gezuiverd of
getransporteerd hoeft te worden zijn er drie zwaarwegende argumenten
voor het benutten van regenwater.

poepdoos.jpg (82245 bytes) de poepdoos pomp.jpg (198586 bytes)en de pomp  (klik er op voor vergroting)

1. Vermindering van verbruik van drinkwater

2. Ontlasten van riool capaciteit

3. Vermindering van uitdroging bodem

Daarnaast heeft het gebruik van regenwater meerdere praktische
neveneffecten. Planten nemen meer mineralen op, er ontstaat geen
kalkafzetting, er is 50 % minder wasmiddel noodzakelijk, er ontstaat
geen urineaanslag in het toilet en er is minder overstort bij zware
regenval.

 


 

H@ns