Bouwgrond voor huizen in nieuwe Gooise woonwijk
Crailo eind 2020 in verkoop?

'Oog hebben voor vele en leuke initiatieven op Crailo'


Ik zou maar gelijk een tunnel onder de wijk bouwen richting Fransekampweg,
dat scheelt een hoop werk en ergenis in de toekomst en het scheelt dan een hoop verkeer
 in Bussum en Hilversum "Weg onder de hei Fransekampweg Crailo"
net zoiets als de De Leidsche Rijntunnel die is 1.650 meter lang, de ervaring is er wel
en de N236  en de N527 zijn er klaar voor.

Mediaweg  of  de Media weg

Geen Mediaweg

Wel het grootste ecoduct ter wereld.

2018 toch weer praten over een weg over de hei........

6 oktober 2005            Bussumers voor weg over de hei !!

 

1 september 2004     Plan mediaweg in prullenbak

HILVERSUM - Het Hilversumse college van b en w heeft zijn plan voor een nieuwe weg richting mediapark laten varen.
Met de provincie wordt druk overlegd over een aan minister Peijs voor te leggen pakket verkeersmaatregelen.

Misschien een altrnatief

Met het doortrekken van de Fransekampweg N236 naar de N527 (Crailoseweg) komt er geen scheiding tussen de Bussumerheide / anna`s hoeve
en de Lagevuurse,  en het scheelt voor vele mensen dagelijks ook nog eens vele omrij-kilometers dus goed voor het milieu.
,
 en brengt ook nog veel geld op aan het witte zand wat er uitkomt (weet u wat dat kost op dit moment?)

Wel een Natuurbrug
   gebouwd met vervuilde grond (want daar krijg je ook geld voor) 

Gedeputeerde Ada Wildekamp en minister Veerman van LNV gaven woensdag 11 december 2002 het startsein voor de aanleg van de Natuurbrug Zanderij Crailo. Deze wordt met 800 meter lengte de grootste natuurbrug ter wereld. De Natuurbrug zal de Utrechtse en Gooise Heuvelrug verbinden met de natuurgebieden van de Vechtstreek, ’s-Gravelandse landgoederen en het Spanderswoud. Het wordt een onmisbare schakel in het herstel van de samenhang tussen nu versnipperde natuurgebieden. De totale kosten van het project bedragen circa 13,5 miljoen euro, waarvan de provincie Noord-Holland ruim 5 miljoen euro voor zijn rekening neemt. Andere belangrijke financiers zijn o.a. de Nationale Postcode Loterij, het Goois Natuurreservaat, de Europese Unie en het ministerie van LNV.

Informatie: Goois Natuurreservaat

,

de Gooi en Eemlander 
 21september2004

 


14 juni 2004

Provincie tegen weg naar Mediapark


HAARLEM Provinciale Staten van NoordHolland zijn tegen de aanleg van een weg over de hei
 bij Hilversum om zo het Mediapark beter bereikbaar te maken.
De provincie wil de verkeersopstoppingen oplossen door extra bussen en treinen in te zetten.
Hilversum is voorstander van een nieuwe weg, maar deze optie is volgens Provinciale Staten te duur.
Minister Peijs van Verkeer heeft 50 miljoen euro over voor het bereikbaarheidsplan.
Voorwaarde is wel dat de provincie en Hilversum er samen uitkomen.
Gedeputeerde Mooi gaat maandagavond in overleg met de gemeente.

bron: www.tvnh.nl

Vrijdag 4 juni 2004

Mediaweg ligt op bord van minister

HILVERSUM - Mocht het Gooi gekant blijven tegen het provinciale plan voor de bereikbaarheid van het Hilversumse mediapark,
dan laat gedeputeerde Cornelis Mooij het aan verkeersminister Peijs over om de knoop door te hakken.
 

Geld voor wegen
22 mei 2004
In de Gooi- en Eemlander stond vandaag dat de provincie geld gaat uittrekken voor de reconstructie van het knooppunt N201-N523.
Ook zal onderzocht worden of de N527 (Crailoseweg) aangesloten kan worden op de A1
.
 (commentaar webmaster: ze slapen zeker bij de provincie)
 Verder zal de reconstructie van de N236 ter hand worden genomen.


reacties op:

http://www.gooischewegen.nl  (Bestaat niet meer)

Helemaal mee eens.
Met ook nog eens een keer als toegevoegde waarde dat de Hilversumse Meent ontsloten wordt.
We hoeven niet meer dwars door Bussum en de wijk 't Spieghel te rijden om naar onze woning toe te gaan.

Anoniem


Geen asfalt op de hei." Met deze slogan namen duizenden mensen afgelopen maanden ferm stelling tegen opoffering van bos en hei
 voor een betere ontsluiting van het Hilversumse Mediapark.
Maak iedereen blij met en verdiepte weg over de hei in het verlengde van de Fransekampweg dat noemen we dan Heiweg.


Al dat verkeer door Hilversum en Bussum en s-Graveland laten kruipen kost alleen maar een hoop energie en ergernis
 van de bewoners van deze steeds drukker wordende wegen.
We hebben er honderd jaar overgedaan om een paar redelijk vlakke weggetjes neer te leggen
en in vijf jaar tijd proberen ze het nog hobbeliger te krijgen dan het ooit geweest is met al die drempels,
dat is pas milieuvervuiling en energie verspilling.

Hans


Hoi Hans,
Helemaal met je eens.
Erik de Lange verplaatst zich helaas nog steeds per paard en wagen (valt gewoonweg niet mee te praten).
Heeft alleen maar altijd wat op te merken zonder zelf te komen met een oplossing.
Anoniem


Gewoon het ontkennen van een probleem is het....
Dan hoef je ook niet aan oplossingen te denken. Lekker makkelijk.

Anoniem


HILVERSUM - Commissaris van de koningin Harry Borghouts vindt dat het recept waarmee CDA-coryfee,
mediator én Hilversummer Hans Hillen straks komt ter bestrijding van de slechte bereikbaarheid van het mediapark,
de oplossing moet zijn.
Wat zou Hillen Willen ? En Weg over de hei bij Bussum van Crailo naar de Fransekampweg zou een oplossing zijn
 dan ligt Huizen ineens 4 kilometer dichterbij en alle mensen die daar rijden kunnen genieten van de Natuurbrug Zanderij
Nog in 2003 zijn de twee ecoducten gereed. De afbouw van het enorme grondlichaam zal nog een paar jaar duren.
Doe nou niet net of daar geen natuur wordt opgeofferd.
Weg over heide is voor het Goois Natuurreservaat onaanvaardbaar al in 2000 nam het bestuur
van Stichting Gooisch Natuurreservaat unaniem dit standpunt in.
Heeft het gemeente bestuur van Hilversum toen lopen slapen,
want als zij hadden geëist een weg aan de rand van de heide en een Natuurbrug dan had dat elkaar opgeheven.
Als u naar Huizen rijdt langs Crailo (Crailoseweg) ziet u rechts ook bos en links de heide is het niet prachtig om daar aan die weg te wonen ?
En Bussum kan er alleen maar beter bewoonbaar van worden,
Ik heb ook nog nooit iemand horen klagen dat hij aan de Fransekampweg moest wonen.

Ik wens Hr. Hillen veel succes

Er is nog hoop.

de Gooi en Eemlander van zaterdag 07 februari 2004

Laren wil studie naar weg over hei Bussum
LAREN - Het gemeentebestuur van Laren wil dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid 
van een weg over de Bussumse hei, van de Fransekampweg N236 naar de N527 (Crailoseweg)
 ongeveer parallel aan de huidige Ceintuurbaan, het zogenaamde Bussum-Zuidtracë.


Pas als dat gebeurd is, kan er een weloverwogen oordeel geveld worden over de voorstellen van Hans Hillen
om de bereikbaarheid van het mediapark vanaf de A1 te verbeteren.
Hillen wil een vierbaansweg over de rand van de Westerheide en langs de Erfgooiersstraat.

Volgens wethouder Maria Klingenberg heeft Laren alleen maar ingestemd met de mediation van Hillen op voorwaarde
dat de Bussum-Zuid-variant nader zou worden bekeken.
,,Toen ik Hillen daarop aansprak zei hij: ik heb alleen gekeken naar de meest haalbare variant."

Het steekt Laren dat Bussum tot nu toe geen standpunt inneemt in de discussie hoe de bereikbaarheid van het mediapark verbeterd kan worden.
 ,,Wij durven tenminste wel onze nek uit te steken", aldus de Larense wethouder.

De gemeente heeft niet op voorhand al een standpunt, maar vindt wel dat de Bussum-Zuid-variant
een kans moet krijgen bij de besluitvorming.
Zolang dat niet gebeurd is, acht Laren het niet opportuun om al een mening te hebben over het door Hillen voorgestelde trace,
die onder meer via de Hilversumseweg loopt. Daardoor zou de verkeersoverlast voor Laren behoorlijk toenemen.

Laren grijpt met haar standpunt terug op een oud plan dat een paar jaar geleden werd geschrapt door de toenmalige
 verkeersgedeputeerde van Noord-Holland, H. de Boer. Met Laren is in die tijd niet overlegd.

Volgens Klingenberg zou de Bussum-Zuid-variant een stukgoed koper kunnen uitpakken als gekozen zou worden voor een tunnelbak
. In oudere plannen werd uitgegaan van een geboorde tunnel.


Het verkeer loopt nog wel eens vast  bij de Fransekampweg  en of  Ceituurbaan

laatst een een uur over 13 km gedaan   Ankeveen / Huizen

Mediaweg  of  de Media weg

Hans Schouten.  met oog voor de toekomst