,,'t Sal waerachtigh wel gaen"

van  Silisburgh   (linkje)

naar
Trompenburgh

Het wordt expres (opzettelijk, doelbewust) fout geschreven

Door de Historische Kring ,,In de Gloriosa''  uit Kortenhoef wordt
deTrompenburgh helaas nog steeds fout beschreven.
niet echt
"Historische Kring" waardig........

Gelukkig beheert Stichting Monumenten Bezit het nu en is het weer Trompenburgh.

Frans Ernst Blaauw had het huis in 1935, een jaar voor zijn dood, aan de Nederlandse Staat gelegateerd, 
onder de voorwaarde dat het pand niet zou worden uitgebreid 
en geen andere bestemming zou krijgen dan de toenmalige. (bewoning in stijl)  1938
en waarschijnlijk ook geen andere naam zou krijgen, dat is wel heel brutaal,
ons gelegateerd erfgoed werd door de laatste VVD kabinetten
 verkwanseld om nog meer geld naar het buitenland of de EU te kunnen pompen.Stef Blok onder leiding van Dhr. Mark Rutte (die zich zelf historicus noemt)zou de Rijksgebouwendienst het legaat misschien hebben overgedaan als Trompenburgh zonder -h-
 om zo onder de voorwaarde van het legaat uit te komen?
Er is in ieder geval een hoop in geïnvesteerd.

 
Er zijn waarschijnlijk ook historici die bewust subjectieve beschrijvingen geven van historische verschijnselen,
omdat er te weinig van een periode bekend is, of omdat hun opdrachtgever daar baat bij heeft.


luister en huiver

Ook de Stichting Daniël Marot Fonds werd er voor ingezet door het Rijksmuseum,
zij lieten de jonge Kunsthistoricus Tatjana van Run onderzoek naar de scheepsportretten
in de buitenplaats Trompenburgh zonder  de-h-

Een uniek samenspel tussen  Kees van Dam Eric Blok (SB4) en Ben Olde Meierink (BBA)

ik hoop op een tweede verbeterde versie van Trompenburgh dan kan dit weer verwijderd worden.

omstreeks 2012 z
elfs met een Postzegel propaganda........

een Propaganda clipje van Frits van Dongen
de rijksbouwmeester 2011 tot 2014
 Hij
 spreekt zelfs over 's-Grave(n)land


Nog zo'n foute site die het niet wil veranderen..........#Vlaardingerbroek  kijk bij zijn bron
daar staat toch echt Trompenburgh

 Bron: http://www.buitenplaatseninnederland.nl/

en zelfs

Het INVK is ook zo'n organisatie die de kennis niet echt goed overbrengt. (2 fouten op 1 plaatje)

 

‘modieuze’ -h-.

November 2017    Het Atelier van de Rijksbouwmeester reageert:

De schrijfwijze van ‘Trompenburgh’ deint met de geschiedenis mee  -en is onderhevig aan smaken.
In de 17e eeuw was er geen eenheidsspelling dus ook geen richtlijn voor iets dergelijks.
Daarnaast was men er naar 21e-eeuwse begrippen slordig mee.
Mensen schreven hun eigen naam zelfs vaak met wisselende spelling.
Toch –daarbij is er niets nieuws onder de zon- kwam het wel voor dat men bij gebouwen als buitenplaatsen
 iets wilde suggereren van ‘oeroud/gedegen/historisch’ om het een ander meer cachet te geven.
Zeker bij nieuwe rijken als de Trompen. Terwijl dat voor oude families e.d. juist geen bon ton was.
We kennen het nog bij bepaalde recente projectontwikklingsbenameningen
in de geest van ‘Vondelparc’, ‘Hoogh Boulandt’ enz.
 Beetje prots dus.
 
In de 20e eeuw kwam de afwijkende spelling daarom ook wel bij de Trompenburgh nog voor.
 Uiteindelijk is de laatste decennia alleen zonder -h- in gebruik.
 ‘Trompenburgh’ wordt nu als wat oubollig gezien

(wellicht beledig ik mensen, mijn excuses dan ..........)


1745  
Het huis werd  door  de nieuwe eigenaar Jacob Roeters hernoemd van Silisburgh tot Trompenburgh.
blijkens het testament van Jacob Roeters senior.


de verloting van de erfenis van Jacob Roeters senior bij Notaris Matthijs Maten te Amsterdam van 1745

"Onder het lot no 1
De Buijteplaats genaamt Trompenburgh, met zijn thuijnsieraden
 en twee en dertigh morgen zoo bouw,als weijlandt strekkend oostwaards tot halverwegen de sloot
 agter het geweerene bosch en zanderij zuidwaards van halverwegen
de noordersloot tot aan de schijpalen tegen de laan van Rondom bedrogen"
 

Henk Hegeman met een 35 jarige loopbaan bij de Rijksgebouwendienst schreef als projectmanager:

Het is 8 jaar geleden uitgebreid onderzocht door onze bouwhistoricus Ben Olde Meijerink. 
Hij heeft definitief met instemming van de Rijksbouwmeester vastgesteld dat het zonder de chique "h" aan het eind moet zijn.

( alleen weet de Rijksbouwmeester in die tijd nergens van.....) 2008/2011

Citaat Liesbeth van der Pol  Rijksbouwmeester

Het lijkt mij niet juist maar kan als voormalig Rijksbouwmeester niet verzinnen waarom.
Wel kan ik het voorleggen aan de historici van het Atelier Rijksbouwmeester.
Ik heb hen in de cc gezet zodat zij de vraag zien.
Hoop dat ik je hiermee weer een stapje verder help.
-----------------------
Geachte heer Schouten,

 In het onderzoek naar Trompenburgh uit 2010 zijn wij tevens op de naamgeving ingegaan. Hieronder een citaat uit dit onderzoek:

De naam van deze buitenplaats is in de loop der tijd gewijzigd van Syllisburg (tussen ca. 1677 en ca. 1704) naar Trompenburgh (vanaf ca. 1704).
In dit rapport wordt de thans gebruikelijke naam ‘Trompenburgh  gehanteerd, waarbij het lidwoord ‘de’ en de ‘h’ zijn weggelaten.

Vanaf de naamgeving in de eerste helft van de 18e eeuw is Trompenburgh zowel met als zonder ‘h’ geschreven.
De eerste vermelding op 17 maart 1745 luidt ‘Trompenburgh zonder -h-’, bij de verloting van de nalatenschap van Jacob Roeters sr.. 

In de hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord,

 Met vriendelijke groet,
-------------------------------- 

van Silisburgh naar Trompenburgh  linkje

(een foutje van de onderzoeker Ben Olde Meijerink dat was in het extract (geschreven copy)) in het orgineel staat natuurlijk Trompenburgh 

Dat klop dus echt niet zie de bovenstaande printscreen van de verloting bij  notaris Matthijs Maten te Amsterdam in 1745.
 
Uit  historisch onderzoek van Hans Schouten blijkt het door de erven Tromp  in 1704 als Silisburgh verkocht te zijn aan dhr. Jacob Routers
 en ergens in die 40 jaar  als zijn eigendom werd het Trompenburgh,

 Het is trouwens de orginele notariële akte van notaris Matthijs Maten te Amsterdam van  dus zo'n driehonderd jaar Trompenburgh.

Dat ga je dan toch niet veranderen, omdat bouwhistoricus Ben Olde Meijerink iets anders heeft gelezen in een extract (geschreven copy) van de verloting.
 

Hofstede Silisburgh  Anno   1704

1704


 

We gaan Cornelis Tromp toch ook niet in eens Kornelis noemen omdat er soms iemand een foutje maakt.

 

Hier onder veel foute Tompenburgers

zelfs de Gooise Scholen Federatie was er in meegesleept....... EN WEG IS DE LINK

 In de eerste druk van zijn Historische Gids (1929) verbindt men de naam Maarten Harpertz Tromp aan het deurkalf,
 op de Oudezijds Voorburgwal maar in de latere drukken wordt de juiste naam Cornelis gebruikt.
 Het was H. Warnaars, die in 1942, in een artikel in het 39ste Jaarboek Amstelodamum deze, juiste, naam aan het deurkalf verbond.

Er komen dus wel meer foutjes voor.
 

 

Mijn opmerking aan de rijksgebouwendienst en SB4:


over Trompenburgh, dan kunnen de volgende namen ook wel veranderd worden

 

't Regthuys in Ankeveen    in   het Rechthuis  1910

Natuurmonumenten ‘Schaep en Burgh’  in Schapenburgh

18-08-1939
 of      Swaenenburgh een landgoed in 's-Graveland in Zwanenburg

08-08-1805Monumentaal landhuis Boekesteyn. ‘Boeke’ is oud-hollands voor beuk

09-09-1939
Boekesteijn in 's Graveland | Monument - Rijksmonumenten.nl

Land en Boschzigt: Tot ongeveer 1720 hoorde het terrein van het latere Land en Boschzicht
 tot de naastgelegen buitenplaats Spiegelrust


of Modelboerderij op landgoed Oud Bussem in "oud Bussum"1908

Kasteel Huis Bergh
Hof van Bergh 8, 7041 AC ‘s-Heerenberg


waar men met de spelling ook niet altijd consequent is
ook niet erg consequent......Ben Olde Meierink (BBA)


 en `s-Graveland heeft Huis de Trompenburgh

wikipedia

 


Hilversum denkt al aan de herindeling.

de rijksgebouwendienst is niet erg consequent


  1 April 2007   Bert Natter schrijft een boek met een verkeerde titel Trompenburgh (zonder modieuze -h-)

Hr. Natter heeft onderstaande pentekening van Hermanus Numan (1797)
ook gebruikt in zijn boek alleen de rand er vanaf geknipt.


Dat boekje schreef hij destijds in opdracht van het Rijksmuseum en heeft de spelling aangehouden waar men daar de voorkeur aan gaf. 

Bij de volgende druk maakt hij zich hard voor een versie met de h   


anno  1797

397 's-Gravenland, complex Trompenburgh, 1943 - 1944

Het Huis de Trompenburg, zoals oud gebruiker het Rijksmuseum het karakteristieke pand noemt,
was verder ook te bezichtigen tijdens de Open Monumentendagen op 9 september

het is

Trompenburgh dit jaar open voor publiek

april 2007   waren de eerste rondleidingen in Trompenburgh

De Kortenhoefse IJsclub Onderling Genoegen  foutje:  "Cornelis Tromp"

Ook het Rijksmuseum rijdt Scheve Schaats!! 


Bij zijn aantreden ruim vier jaar geleden had zakelijk directeur van het Rijksmuseum 
Jan Willem Sieburgh twee grote wensen.
 Hij wilde een vriendenorganisatie in het leven roepen
 en hij wilde een 17e-eeuws buiten aan het museum toevoegen.
het is alleen jammer dat hij niet weet hoe het gebouw echt heet!!

we schrijven  Sieburgh nu  directeur Stedelijk toch ook niet zonder de modieuze -h-

 

Bladzijde 37 uit het Jaarverslag 2005 van de Rijksgebouwendienst staat toch duidelijk Trompenburgh

maandag 12 september 2005 9:26

Afdeling communicatie, Hélène Bothof, e-mail: helene.bothof@minvrom.nl.

Hélène Bothof  was Communicatieadviseur nu Sales Manager bij  Het Nieuwe Rijksmuseum ?

 

Foutje?   Huize "Gooilust"  s-Graveland. 

Zo zou het moeten zijn.........

 

de Rijksvoorlichtingsdienst  schrijft het goed in haar jaarverslag 2005:

 

 

In 1936 legateerde de toenmalige eigenaar F.E. Blauw het huis de Trompenburgh aan de Staat,
 die het conform de voorwaarden van het legaat sindsdien moet verhuren voor bewoning ‘in stijl’
dat is de Rijksgebouwendienst maar even vergeten !!!!

 

en om alles uit te wissen hebben ze de naam van het hek ook maar weg geschilderd
als de toenmalige eigenaar F.E. Blauw dat zou weten draait hij zich in om zijn graf.

gelukkig stond het er weer even goed op nu 10-11-2017 is de h weer weg!!

Maar in juni 2018 wordt het er waarschijnlijk weer op geschilderd.  Trompen-Burgh

 

Gevonden archiefstukken
 
975 's-Graveland, De Trompenburgh1940-1964
 
sluiten
2.14.73 Inventaris van het archief van de Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming en taakvoorgangers, (1910) 1923-1965 (1981) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
M Monumenten en dergelijke.
M.1 Monumenten / monumentenzorg.
M.1.1 Algemeen.

954-1074 Stukken betreffende het beheren en onderhouden van rijksmonumenten

Zou de rijksgebouwendienst dit echt expres doen?

( Als je de naam vaak genoeg verkeerd spelt  is onderstaande correspondentie misschien niet meer te vinden ,
 en dat zou zeker de bedoeling van de Rijksgebouwendienst kunnen zijn.)

 

      


Door de Historische Kring ,,In de Gloriosa''  wordt
Trompenburgh helaas ook heel vaak fout beschreven.
niet echt
"Historische Kring" waardig........

het is toch echt

Het is toch nog goed gekomen gelukkig beheert Stichting Monumenten Bezit het nu

 

 

Het historisch onderzoek gaat nog wel even door, 

Nu naar de echte site van het "mooiste huis van Holland" de Trompenburgh

of op www.facebook.com/Trompenburgh

Hans Schouten   een tien voor taal

http://ankeveen.startkabel.nl

de@trompenburgh.nl

Hans Schouten Ankeveen