,,'t Sal waerachtigh wel gaen"

HET IS EEN LANGE STRIJD

van  Silisburgh   de eerste vermelding  in 1704

naar
Trompenburgh met de eerste vermelding in 1745

‘modieuze’ -h- ?

Hofstede Silisburgh  Anno   1704

1704


1745  
Het huis werd  door  de nieuwe eigenaar Jacob Roeters hernoemd van Silisburgh tot Trompenburgh.

blijkens het testament van Jacob Roeters senior.


1745

lees het document van de verloting van de erfenis van Jacob Roeters senior bij Notaris Matthijs Maten te Amsterdam van 1745

"Onder het lot no 1
De Buijteplaats genaamt Trompenburgh, met zijn thuijnsieraden
 en twee en dertigh morgen zoo bouw,als weijlandt strekkend oostwaards tot halverwegen de sloot
 agter het geweerene bosch en zanderij zuidwaards van halverwegen
de noordersloot tot aan de schijpalen tegen de laan van Rondom bedrogen"
 Eerder heeft de Inspectie erop gewezen dat het bij overheidsorganisaties nogal eens ontbreekt aan voldoende zicht op hun informatie
 en dat dit tot grote risico’s leidt voor de vindbaarheid, volledigheid en juistheid van de digitale informatie .

 Trompenburgh in 's-Graveland wordt expres (opzettelijk, doelbewust) of onbewust fout geschreven.
 

Dat komt natuurlijk ook omdat er meer Trompenburgen en Trompenbergen zijn maar er is maar een Trompenburgh
 
Dat gebeurde vooral nadat de Rijksgebouwendienst de Trompenburgh aan het Rijksmuseum in bruikleen gaf
en daarnaast was men er naar 21e-eeuwse begrippen slordig mee.
Het werd dan ook vaak fout geschreven,
 
januari 2019 : Volgens de heer Leonard de Wit  als regiohoofd van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  dat zo’n kwestie makkelijk gezien kan worden als ambtelijke onwil, maar dat is het niet.
 Ze hebben goede reden om mijn verzoek om Trompenburgh goed in het Rijksmonumentenregister op te nemen niet te honoreren.
Ze willen immers niet in de situatie terecht komen dat het monumentenregister pretendeert de enig juiste historische plaatsaanduiding te geven.
niet alleen de registratie is fout ook de omschrijving is niet goed.

Omschrijving

De Monumenten worden door de overheid beschermd maar de namen niet.
Dat komt natuurlijk ook door historische desinteresse bij het publiek en sommige ambtenaren van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed.


Zij schrijven het op twee verschillende manieren vooralsnog wil men het niet aanpassen (18-01-2019)
zouden de Ambtenaren van Rijksdienst ook aan Geschiedvervalsing doen ?

Overigens heeft de Beeldbank Cultureel Erfgoed  op het zelfde adres het wel redelijk aangepast.

Het blijft dus nog steeds onduidelijk die
ambtelijke onwil het legaat goed te beschrijven,

Dat Trompenburgh fout wordt geschreven is tot daaraantoe, maar verkeerd gearchiveerd.....
en daar door niet te vinden in het archief .Gelukkig beheert Stichting Monumenten Bezit het nu en is het weer gewoon Trompenburgh.

en bij de Historische Kring Kortenhoef is het ook weer gewoon Trompenburgh

Door de verkeerde beschrijving van Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 staan er ook op andere websites fouten b.v. op adelinnederland

in onderstaande links worden twee Trompenburgen door elkaar gehaald


boven staande staat op:   adelinnederland

maar hoort natuurlijk bij  amstelveenweb

 Trompenburgh had geen stallen en koetshuis en is ook niet gesloopt,
 

Lees hier de eerste vermelding van Trompenburgh bij de  verloting van de erfenis van Jacob Roeters senior
 bij Notaris
Matthijs Maten te Amsterdam van 1745

Frans Ernst Blaauw had het huis in 1935, een jaar voor zijn dood, aan de Nederlandse Staat gelegateerd, 
onder de voorwaarde dat het pand niet zou worden uitgebreid 
en geen andere bestemming zou krijgen dan de toenmalige. (bewoning in stijl)  1938
en waarschijnlijk ook geen andere naam zou krijgen, dat is wel heel brutaal,
 

of zou de Rijksgebouwendienst het legaat misschien hebben overgedaan als Trompenburgh zonder -h-
om zo onder de voorwaarde van het legaat uit te komen?
Er is in ieder geval een hoop in geïnvesteerd.

Er zijn dan ook verschillende zogenaamde historici
die de naam om een of andere reden niet goed willen schrijven.

Het is natuurlijk zeer verwarrend voor onder andere de omgevingseducatie
voor jongeren en onze toekomstige historici.

 Trompenburgh is namelijk is niet te vinden in het archief van het
rijksmonumentenregister
en dat is een slechte zaak.

  Misschien heeft de Historicus Fred Vogelzang die net is verkozen tot voorzitter van het Platform
 Kastelen en buitenplaatsen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed de oplossing.

Foto:  Nederlandse Kastelenstichting, die overigens wel Trompenburgh schrijven


 Er zijn waarschijnlijk ook historici die bewust subjectieve beschrijvingen geven van historische verschijnselen,
omdat er te weinig van een periode bekend is, of omdat hun opdrachtgever daar baat bij heeft en had. 
verwarring ................1943/44
 

Henk Hegeman met een 35 jarige loopbaan bij de Rijksgebouwendienst schreef als projectmanager:

Het is 8 jaar geleden uitgebreid onderzocht door onze bouwhistoricus Ben Olde Meijerink. 
Hij heeft definitief met instemming van de Rijksbouwmeester vastgesteld dat het zonder de chique "h" aan het eind moet zijn.

( alleen weet de Rijksbouwmeester in die tijd nergens van.....) 2008/2011

Citaat Liesbeth van der Pol  Rijksbouwmeester

Het lijkt mij niet juist maar kan als voormalig Rijksbouwmeester niet verzinnen waarom.
Wel kan ik het voorleggen aan de historici van het Atelier Rijksbouwmeester.
Ik heb hen in de cc gezet zodat zij de vraag zien.
Hoop dat ik je hiermee weer een stapje verder help.
-----------------------
Geachte heer Schouten,

 In het onderzoek naar Trompenburgh uit 2010 zijn wij tevens op de naamgeving ingegaan. Hieronder een citaat uit dit onderzoek:

De naam van deze buitenplaats is in de loop der tijd gewijzigd van Syllisburg (tussen ca. 1677 en ca. 1704) naar Trompenburgh (vanaf ca. 1704).
In dit rapport wordt de thans gebruikelijke naam ‘Trompenburgh  gehanteerd, waarbij het lidwoord ‘de’ en de ‘h’ zijn weggelaten.

Vanaf de naamgeving in de eerste helft van de 18e eeuw is Trompenburgh zowel met als zonder ‘h’ geschreven.
De eerste vermelding op 17 maart 1745 luidt ‘Trompenburgh zonder -h-’, bij de verloting van de nalatenschap van Jacob Roeters sr.. 

In de hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord,

 Met vriendelijke groet,
-------------------------------- 

van Silisburgh naar Trompenburgh (een foutje van de onderzoeker dit was gelezen in het extract (geschreven copy))
                                       in het orgineel staat natuurlijk Trompenburgh
 

Dat klop dus echt niet zie de bovenstaande printscreen van de verloting bij  notaris Matthijs Maten te Amsterdam in 1745.
 
Uit  historisch onderzoek van Hans Schouten blijkt het door de erven Tromp  in 1704 als Silisburgh verkocht te zijn aan dhr. Jacob Routers
 en ergens in die 40 jaar  als zijn eigendom werd het Trompenburgh,

 Het staat trouwens in de originele notariële akte van notaris Matthijs Maten te Amsterdam , dus al zo'n driehonderd jaar Trompenburgh.

Dat ga je dan toch niet veranderen,


 

We gaan Cornelis Tromp toch ook niet in eens Kornelis noemen omdat er soms iemand een foutje maakt.

 


Foutje hersteld...

In de eerste druk van zijn Historische Gids (1929) verbindt men de naam Maarten Harpertz Tromp aan het deurkalf,
 op de Oudezijds Voorburgwal maar in de latere drukken wordt de juiste naam Cornelis gebruikt.
 Het was H. Warnaars, die in 1942, in een artikel in het 39ste Jaarboek Amstelodamum deze, juiste, naam aan het deurkalf verbond.

Er komen dus wel meer foutjes voor.
 

 

Mijn opmerking aan de Rijksgebouwendienst en SB4:


over Trompenburgh, dan kunnen de volgende namen ook wel veranderd worden

 

't Regthuys in Ankeveen    in   het Rechthuis  1910

Natuurmonumenten ‘Schaep en Burgh’  in Schapenburgh

18-08-1939
 of      Swaenenburgh een landgoed in 's-Graveland in Zwanenburg

08-08-1805Monumentaal landhuis Boekesteyn. ‘Boeke’ is oud-hollands voor beuk

09-09-1939
Boekesteijn in 's Graveland | Monument - Rijksmonumenten.nl

Land en Boschzigt: Tot ongeveer 1720 hoorde het terrein van het latere Land en Boschzicht
 tot de naastgelegen buitenplaats Spiegelrust


of Modelboerderij op landgoed Oud Bussem in "oud Bussum"1908

Kasteel Huis Bergh
Hof van Bergh 8, 7041 AC ‘s-Heerenberg


Beeldbank Cultureel Erfgoed waar men met de spelling ook niet altijd consequent is.


 en `s-Graveland heeft Huis de Trompenburgh

wikipedia

 


Hilversum denkt al aan de herindeling.

de Rijksgebouwendienst is en was ook niet erg consequent
maar is geen eigenaar meer.


  1 April 2007   Bert Natter schrijft een boek met een verkeerde titel Trompenburgh (zonder modieuze -h-)

Hr. Natter heeft onderstaande pentekening van Hermanus Numan (1797)
ook gebruikt in zijn boek alleen de rand er vanaf geknipt.


Dat boekje schreef hij destijds in opdracht van het Rijksmuseum en heeft de spelling aangehouden waar men daar de voorkeur aan gaf. 

Bij de volgende druk maakt hij zich hard voor een versie met de h   


anno  1797

397 's-Gravenland, complex Trompenburgh, 1943 - 1944

Het Huis de Trompenburgh  was verder ook te bezichtigen tijdens de Open Monumentendagen op 9 september 2007

Trompenburgh dit jaar 2019 ook weer open voor publiek
 

In april 2007 waren de eerste hier de foto's van de rondleiding in Trompenburgh

De Kortenhoefse IJsclub Onderling Genoegen  foutje:  "Cornelis Tromp"

Ook het Rijksmuseum rijdt Scheve Schaats!! 

Bladzijde 37 uit het Jaarverslag 2005 van de Rijksgebouwendienst staat toch duidelijk Trompenburgh

maandag 12 september 2005 9:26

Afdeling communicatie, Hélène Bothof, e-mail: helene.bothof@minvrom.nl.

antwoord 12 september 2005: Hans Schouten uit Ankeveen,

Hélène Bothof  was Communicatieadviseur nu Sales Manager bij  Het Nieuwe Rijksmuseum ?

 

Foutje?   Huize "Gooilust"  s-Graveland. 

Trompenburgh Bussum?

Zo zou het moeten zijn.........

 

de Rijksvoorlichtingsdienst  schrijft het goed in haar jaarverslag 2005:

  

10 september 2007

In 1936 legateerde de toenmalige eigenaar F.E. Blauw het huis de Trompenburgh aan de Staat,
 die het conform de voorwaarden van het legaat sindsdien moet verhuren voor bewoning ‘in stijl’
dat is de Rijksgebouwendienst maar even vergeten !!!!

en om alles uit te wissen hebben ze de naam van het hek ook maar weg geschilderd
als de toenmalige eigenaar F.E. Blauw dat zou weten draait hij zich in om zijn graf.

gelukkig stond het er weer even goed op nu 10-11-2017 is de h weer weg!!

Maar in juni 2018 is het er gelukkig weer op geschilderd.  Trompen-Burgh

 

Gevonden archiefstukken
 
975 's-Graveland, De Trompenburgh1940-1964
 
sluiten
2.14.73 Inventaris van het archief van de Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming en taakvoorgangers, (1910) 1923-1965 (1981) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
M Monumenten en dergelijke.
M.1 Monumenten / monumentenzorg.
M.1.1 Algemeen.

954-1074 Stukken betreffende het beheren en onderhouden van rijksmonumenten

Zou de rijksgebouwendienst dit echt expres doen?

( Als je de naam vaak genoeg verkeerd spelt  is onderstaande correspondentie misschien niet meer te vinden ,
 en dat zou zeker de bedoeling van de Rijksdienst  kunnen zijn.)

 

      


 

 


 Stichting Monumenten Bezit

Het historisch onderzoek gaat nog wel even door, en hopelijk komt het met hulp van echte historici toch nog goed
 in de boeken van de Rijksdienst voor cultureelerfgoed   
@RCE_erfgoedwww.facebook.com/Trompenburgh

Hans Schouten   een tien voor taal

http://ankeveen.startkabel.nl

de@trompenburgh.nl

Hans Schouten Ankeveen